Omgaan met hoogbegaafdheid

Psycholoog Ede bij hoogbegaafdheid

Hoogbegaafdheid, hoge intelligentie en hoogsensitiviteit

Ben je op zoek naar een therapeut of psycholoog in de regio Ede?

Mijn naam is Imanda Slief-Boom. Ik ben gekwalificeerd psycholoog en therapeut. Ik sta geregistreerd bij het NIP. Ik ben ook lid van het NVPA en RBCZ. Ik heb veel ervaring bij het begeleiden van hoogbegaafde en hoogsensitieve mensen.

Voor hoogbegaafde kinderen is veel aandacht tegenwoordig. Gelukkig maar, want dat is hard nodig. Maar kinderen worden volwassen en hoogbegaafdheid gaat niet ‘over’.

Hoe ga je als (jong-)volwassene om met de beperkingen, moeilijkheden en problemen, maar ook met de uitdagingen en de leuke kanten die hoogbegaafdheid, hoge intelligentie of hoogsensitiviteit (HSP) met zich meebrengen?

Hoogbegaafden zijn vaak erg creatief en energiek, maar raken ook snel vermoeid en overprikkeld. De balans is soms moeilijk te vinden. Hoogbegaafden kunnen moeite hebben met hun snelheid van denken of met het aanpassen aan het meestal veel lagere tempo van de mensen om hen heen. Regelmatig worden ze door hun omgeving gezien als lastig of eigenwijs en daar worden ze heel onzeker van.

Ik kan je helpen om hiermee te leren omgaan

Uiteraard kunnen hoogbegaafde volwassenen problemen hebben als ieder ander, maar vaak heeft hun begaafdheid de problemen ‘gekleurd’. Gangbare therapieën helpen dan niet of niet voldoende. Begeleiding van deze problematiek vraagt specifieke kennis en ervaring met het onderwerp hoogbegaafdheid.

Ik kan je helpen om te leren omgaan met je onbegrepen voelen, gevoelens van vervreemding, verveling, faalangst, perfectionisme, angst, onzekerheid en sociale angst.

Ook kan ik hulp bieden bij het leren omgaan met prikkels uit de omgeving, met overprikkeling en het vinden van ontspanning. Leren je grenzen beter te bewaken is hierbij erg van belang.

Begeleiding, ook voor de partner of het gezin

Overigens is hoogbegaafdheid vaak erfelijk. Hoogbegaafde kinderen hebben heel vaak ook een hoogbegaafde ouder of beide ouders blijken hoogbegaafd. Ik bied therapie, begeleiding of informatie (psycho-educatie) aan de hoogbegaafde, of aan de partner of gezinsleden van de hoogbegaafde.

Mijn werkwijze

Mijn werkwijze wordt gekenmerkt door een oplossingsgerichte grondhouding: veeleer dan te focussen op de problemen zoek ik, uiteraard altijd samen met de cliënt, naar oplossingen en mogelijkheden. Ook voor hoogbegaafde cliënten geldt: ieder persoon is uniek, en je bent meer dan ‘alleen’ je hoogbegaafdheid.

We zoeken dus altijd naar jouw specifieke persoonskenmerken en talenten die je kunt leren inzetten om prettiger te kunnen functioneren. Vanuit deze focus op oplossingen kan ik je helpen de kwaliteiten en leuke kanten van hoogbegaafdheid te ontdekken en in te zetten.

Inmiddels heb ik jarenlange ervaring met therapie aan hoogbegaafde volwassenen, ook met relatie- en groepstherapie aan hoogbegaafden.

Heb je nog vragen of wil je een afspraak maken?
Neem dan gerust contact met mij op.

Imanda

Neem contact op